ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 554 คน