ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต หมู่ที่ 4
  รายละเอียด :

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต หมู่ที่ 4  ตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา   โดยวิธีพิเศษ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 187 คน