ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปาฆาเมาะแต หมู่ที่ 3 (งวดสุดท้าย)
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปาฆาเมาะแต หมู่ที่ 3  ตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา   (งวดสุดท้าย)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 201 คน