ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสนามฟุตบอล ม.3 (งวดสุดท้าย)
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสนามฟุตบอล ม.3 ตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  (งวดสุดท้าย)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 210 คน