ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2552
  รายละเอียด : ประกาศอบต.บาลอ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 433 คน