ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
  รายละเอียด : ประกาศอบต.บาลอ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 476 คน