ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
  รายละเอียด :

 ประกาศ  เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 236 คน