ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 โดยจัดจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ณบริเวณสถานีรถไฟบาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอขอเชิญท่านและประชาชนในพื้นที่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 380 คน