ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
  รายละเอียด :

 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 191 คน