ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลบาลอ
  รายละเอียด :

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาลอ  เชิญชวนผู้ปกครองตำบลบาลอที่มีบุตรหลานอายุระหว่างแรกเกิด ถึง 6 ปี ส่งบุตรหลานของท่านเข้ารับการศึกษา  ได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาลอ  หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 687 คน