ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัชีพผู้สูงอายุของอบต.บาลอ ปีงบฯ ๒๕๕๔
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.บาลอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.บาลอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 469 คน