ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของอบต.บาลอประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  รายละเอียด :

ประกาศอบต.บาลอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของอบต.บาลอ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 437 คน