ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเมาลิดกลาง ประจำปี 2554
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ  ร่วมกับผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเมาลิดกลาง ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ มัสยิดยันนาตุลฆุลดี บ้านปูลัย หมู่ที่ ๖ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ จึงขอเรียนเชิญท่านและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวัน และสถานที่ ภายในงาน....

๑. วิทยากรอ่านบรรยายประวัติศาสนา ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และภาคภาษาพูดสรุป

๒. บรรยายปาฐกถา (จือราเมาะ)

๓. ร่วมกันรับประทาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 480 คน