ระเบียบข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เรื่อง : พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ.2542
  รายละเอียด :

 พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ.2542

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 217 คน