ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมโครงการ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้ชื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ  ร่วมกับผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา หมู่ที่ ๓ ตำบลบาลอ  ดำเนินการจัดทำโครงการ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้ชื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว ในวันเสาร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ มัสยิดนูรุลซาฮาดะห์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ จึงขอเชิญท่านและภรรยา ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 399 คน