ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาอบต. เรื่องเรียกประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554
  รายละเอียด : ด้วย สภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  เวลา 09.00 น. ดังนั้นเพื่อให้การประชุมสภาอบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 767 คน