ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมโครงการ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบ 2554
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลบาลอ จัดทำโครงการ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ขึ้น โดยจัดขึ้น ณ บริเวณมัสยิด หมู่ที่ 1-7 เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2554  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ จึงขอเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 451 คน