ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมโครงการ ฝึกอบรมอาชีพ(งานพัฒนาศักยภาพสตรีและกลุ่มอาชีพในตำบลบาลอ)ปีงบ 2554
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จะจัดทำโครงการ ฝึกอบรมอาชีพ (งานพัฒนาศักยภาพสตรีและกลุ่มอาชีพในตำบลบาลอ) ประจำปีงบประมาณ 2554 ขึ้น ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน ตำบลบาลอ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ขอเชิญกลุ่มสตรีตำบลบาลอ/แม่บ้านทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  รายละเอียดปรากฎตามกำหนดการดังแนบมาแล้ว

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 687 คน