ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลบาลอ
  รายละเอียด :

แจ้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทุกท่าน ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงุอายุ และเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 จำนวน 500 บาท/เดือน บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้ทำการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทุกเดือน โดยทำการโอนเงิน ภายในวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ

อนึ่ง

1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ท่านใดเสียชีวิต ให้ญาติมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอด้วย เพื่อทางเจ้าหน้าที่ให้ได้ความช่วยเหลือ และข้อเสนอแนะต่อไป

2. กรณีสมุดบัญชี/บัตร ATM ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ หาย ให้มาแจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ทราบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้โอนเงินเข้าบัญชีอย่างถูกต้อง

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 479 คน