ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมโครงการการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2554 ภายใต้ชื่อ บาลอเกมส์ 54
  รายละเอียด :

ขอเชิญประชาชนตำบลบาลอและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฯ ปี 2554

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบาลอ  ดำเนินการจัดทำโครงการการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2554 ภายใต้ชื่อ "บาลอเกมส์ 54" องค์การบริหารส่วนตำบลบาลอขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่  11  เมษายน  - 30  พฤษภาคม 2554 ณ สนามหน้าสถานทีรถไฟบาลอ และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 676 คน