ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
  รายละเอียด :

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 วันศุกร์ ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 442 คน