ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องการยื่นแบบการชำระภาษีค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบการชำระภาษีค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 282 คน