ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนมหกรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำตำบล
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนชาวตำบลบาลอ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนมหกรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำตำบล  ภายใต้ชื่อ  "ย้อนร้อยท้องถิ่นตำบลบาลอ"  ประจำปีงบประมาณ  2554 ในวันอาทิตย์  ที่  22  พฤษภาคม  2554  ณ  สนามหน้าสถานีรถไฟบาลอ  หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 499 คน