แผนการดำเนินการประจำปี
เรื่อง : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลบาลอ
  รายละเอียด :

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลบาลอ  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 181 คน