แผนการดำเนินการประจำปี
เรื่อง : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบาลอ
  รายละเอียด :

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบาลอ  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 191 คน