แผนการดำเนินการประจำปี
เรื่อง : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลบาลอ
  รายละเอียด :

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลบาลอ  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 181 คน