การให้การบริการในรูปแบบออนไลน์ ( E-Service )
เรื่อง : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น2542
  รายละเอียด :

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น2542

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน