ระเบียบข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เรื่อง : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  รายละเอียด :

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 226 คน