ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญชวนประชาชนตำบลบาลอออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกสภาอบต.
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบาลอทุกท่านที่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 583 คน