ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ 1, 3, 5 งวดที่ 2, 3, 4 (งวดสุดท้าย)
  รายละเอียด :

 ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ 1, 3, 5 งวดที่ 2, 3, 4 (งวดสุดท้าย)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 192 คน