ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ 5 งวดที่ 1, 2, 3 และงวดที่ 4(งวดสุดท้าย)
  รายละเอียด :

 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ 5 งวดที่ 1, 2, 3 และงวดที่ 4(งวดสุดท้าย)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 222 คน