ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลบาลอ  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้  จำนวน  147  รายการ  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 185 คน