งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : การสร้างขวัญ กาลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตาบลบาลอ
  รายละเอียด :

 การสร้างขวัญ กาลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตาบลบาลอ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 176 คน