คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง : คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 175 คน