มาตรฐานการให้บริการ
เรื่อง : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลบาลอ
  รายละเอียด :

 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลบาลอ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 179 คน