มาตรฐานการให้บริการ
เรื่อง : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลบาลอ
  รายละเอียด :

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลบาลอ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 182 คน