ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 รับแสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่)
504
28 ส.ค. 2552
272 ประกาศเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต.
929
19 ส.ค. 2552
273 ข้อบัญญัติสถานีสูบน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
558
13 ส.ค. 2552
274 เชิญเข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552
473
13 ส.ค. 2552
275 เชิญชวนประชาชนตำบลบาลอออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกสภาอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
573
10 ส.ค. 2552
276 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
550
04 ส.ค. 2552
277 เชิญชมการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2552
587
13 ก.ค. 2552
278 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
545
26 มิ.ย. 2552
279 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
04 พ.ค. 2552
280 มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
463
24 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29