ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 มิ.ย. 2564
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
31 พ.ค. 2564
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 เม.ย. 2564
4 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
22 เม.ย. 2564
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
31 มี.ค. 2564
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
25 ก.พ. 2564
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 ม.ค. 2564
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
19 ม.ค. 2564
9 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1(ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
15 ม.ค. 2564
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31