ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ สายบาลูกาบูกิต หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 ต.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเชื่อมบาลอ - สะแตเซ็ง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 ต.ค. 2564
3 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ก.ย. 2564
4 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ สายบาลูกาบูกิต หมู่ที่ 7 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 ก.ย. 2564
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 ก.ย. 2564
6 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
31 ส.ค. 2564
7 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 ก.ค. 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 ก.ค. 2564
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
30 มิ.ย. 2564
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
31 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31