ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
04 เม.ย. 2561
102 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
02 เม.ย. 2561
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
30 มี.ค. 2561
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
28 ก.พ. 2561
105 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน ศท อนุบาล 8) งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
15 ก.พ. 2561
106 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที 1 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
09 ก.พ. 2561
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
31 ม.ค. 2561
108 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
31 ม.ค. 2561
109 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
12 ม.ค. 2561
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
29 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31