ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสนามฟุตบอล ม.3 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
19 ธ.ค. 2560
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
30 พ.ย. 2560
113 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
15 พ.ย. 2560
114 ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
190
14 พ.ย. 2560
115 หลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาเพื่อดำเนินการคัดเลือกและพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
07 พ.ย. 2560
116 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
07 พ.ย. 2560
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
31 ต.ค. 2560
118 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
10 ต.ค. 2560
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
31 ส.ค. 2560
120 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
23 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31