ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างวโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
169
23 ส.ค. 2560
122 ประกาศ เรื่องรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
172
23 ส.ค. 2560
123 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
23 ส.ค. 2560
124 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละแอ หมู่ที่ 1,3,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
23 ส.ค. 2560
125 ประกาศ เรื่องจัดจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
21 ส.ค. 2560
126 ประกาศ เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม หมู่่ที่ 3 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
21 ส.ค. 2560
127 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาและเปิดซองเพื่อดำเนินการคัดเลือกและพิจารณา(โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
21 ส.ค. 2560
128 ประกาศ เรื่องจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ 1,3,5 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
21 ส.ค. 2560
129 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
191
18 ส.ค. 2560
130 ประกาศ เรื่องรายงานผลการพิจาณาเสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลบาลอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
18 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31