ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลบาลอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
18 ส.ค. 2560
132 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
206
16 ส.ค. 2560
133 ประกาศ เรื่องการจัดจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
16 ส.ค. 2560
134 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาและเปิดซองเพื่อดำเนินการคัดเลือกและพิจารณา ดาวน์โหลดเอกสาร
229
16 ส.ค. 2560
135 รายงานผลการพิจารณาเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าฟุตบอล หมู่ที่ 3 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
15 ส.ค. 2560
136 หลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาเพื่อดำเนินการคัดเลือกและพิจารณาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
10 ส.ค. 2560
137 ประกาศ จัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
10 ส.ค. 2560
138 ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต หมู่ที่ 4 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
08 ส.ค. 2560
139 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
30 ก.ค. 2560
140 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
13 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31