ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
11 ก.ค. 2560
142 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
30 มิ.ย. 2560
143 ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยตะโล๊ะ (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
195
29 มิ.ย. 2560
144 ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปาฆาเมาะแต หมู่ที่ 3 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
195
19 มิ.ย. 2560
145 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
31 พ.ค. 2560
146 รายงานผลการพิจารณาเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
18 พ.ค. 2560
147 หลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาและเปิดซองเพื่อดำเนินการคัดเลือกและพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุเป๊ะบือแนปือแต หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
11 พ.ค. 2560
148 การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุเป๊ะบือแนปือแต หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
11 พ.ค. 2560
149 รายงานผลการพิจารณาเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตะโล๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
11 พ.ค. 2560
150 รายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาฆาเมาะแต หมู่ที่ 3 โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
191
11 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31