ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 หลักเกณฑ์เข้าเสนอราคาและเปิดซองเพื่อดำเนินการคัดเลือกและพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะโล๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
09 พ.ค. 2560
152 การจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตะโล๊ะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
09 พ.ค. 2560
153 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาฆาเมาะแต หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
09 พ.ค. 2560
154 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
28 เม.ย. 2560
155 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดตัดรถไฟ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
25 เม.ย. 2560
156 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดตัดรถไฟ หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
18 เม.ย. 2560
157 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
05 เม.ย. 2560
158 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
31 มี.ค. 2560
159 รายงานผลการพิจารณาเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดตัดรถไฟ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
25 มี.ค. 2560
160 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดตัดรถไฟ หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
25 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31