ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รายงานผลการพิจารณาเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดตัดรถไฟ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
02 มี.ค. 2560
162 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดตัดรถไฟ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
01 มี.ค. 2560
163 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
28 ก.พ. 2560
164 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
30 ม.ค. 2560
165 ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
06 ม.ค. 2560
166 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
30 ธ.ค. 2559
167 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
30 พ.ย. 2559
168 รายงานผลการพิจารณาเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
15 พ.ย. 2559
169 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
25 ต.ค. 2559
170 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ 5 งวดที่ 1, 2, 3 และงวดที่ 4(งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
216
13 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31