ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
26 เม.ย. 2559
172 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
29 ก.พ. 2559
173 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
29 ม.ค. 2559
174 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
30 ธ.ค. 2558
175 รายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละแอ หมู่ที่ 5 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
29 ธ.ค. 2558
176 ประกาศ เรื่องการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ 5 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
23 ธ.ค. 2558
177 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
30 พ.ย. 2558
178 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
30 ต.ค. 2558
179 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
30 ก.ย. 2558
180 ประกาศเรื่อง เงินประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
157
21 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31