ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
19 ม.ค. 2564
12 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1(ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
15 ม.ค. 2564
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
30 ธ.ค. 2563
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
30 พ.ย. 2563
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
30 ต.ค. 2563
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
12 ต.ค. 2563
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
30 ก.ย. 2563
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 2563 ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
14 ก.ค. 2563
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
30 มิ.ย. 2563
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31