ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดารีซอ หมู่ที่ 5 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
23 ก.พ. 2558
212 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบลูกาตือบูใน หมู่ที่ 1 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
23 ก.พ. 2558
213 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
190
13 ก.พ. 2558
214 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับโรงเรียนอนุบาลตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
13 ก.พ. 2558
215 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและบุกเบิกถนนเลียบทุ่งนา (งวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
191
11 ก.พ. 2558
216 ประกาศจัดซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
09 ก.พ. 2558
217 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
30 ม.ค. 2558
218 ประกาศรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการปรับปรุงและบุกเบิกถนนเลียบทุ่งนา ดาวน์โหลดเอกสาร
194
15 ม.ค. 2558
219 ประกาศรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาตอใน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
14 ม.ค. 2558
220 ประกาศรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
13 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31