ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการบำรุงตามกำหนดเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสะแตเซ็ง หมู่ที่ 1 - บ้านลาตอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
26 พ.ย. 2557
232 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล (งวดที่ 2 และงวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
25 พ.ย. 2557
233 ประกาศจัดจ้างโครงการบำรุงตามกำหนดเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสะแตเซ็ง หมู่ที่ 1 - บ้านลาตอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
20 พ.ย. 2557
234 ประกาศจัดจ้างโครงการบำรุงตามกำหนดเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบาลอ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
20 พ.ย. 2557
235 ประกาศรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
03 พ.ย. 2557
236 ประกาศรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละแอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
03 พ.ย. 2557
237 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
31 ต.ค. 2557
238 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
28 ต.ค. 2557
239 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
28 ต.ค. 2557
240 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมทางเชื่อม (งวดที่ 1,2,3 และงวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
194
22 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31